هزینه و بیمه عمل ها

هزینه و بیمه عمل ها

راهنمای هزینه های اعمال جراحی و پوشش بیمه

در ابتدا باید خاطر نشان كرد كه این راهنما صرفا جنبه اطلاع رسانی داشته و با توجه به تغییرات قیمت وسایل تخصصی و مصرفی و تغییرات اعمال شده در تعرفه های بیمارستان ها ، تعیین دقیق قیمت از توان ما خارج است. و تیم مشاورین ما تنها نقش راهنما داشته و هیچ مسئولیت در قبال بیمه ها ، پذیرش هزینه ها توسط آنها یا هزینه های بیمارستانی نداشته و بیماران عزیز برای اطلاعات دقیق باید از بیمه گذار خود و از واحدهای حسابداری بیمارستانها كسب اطلاع نمایند.

بیمه های درمانی در كشور ما به دو گروه بیمه های پایه (تامین اجتماعی ، خدمات درمانی) و بیمه های تكمیلی( نظیر ایران ، دانا ، آسیا ، آتیه سازان و ....) تقسیم میشوند.

بیمه های پایه پوشش بخشهای دولتی ، تامین اجتماعی و دانشگاهی را بر عهده داشته وعمل هایی كه جنبه درمانی داشته باشند را در مراكز فوق الذكر پوشش می دهند.

بیمه های تكمیلی پوشش بخش خصوصی را بر حسب سقف و فرانشیز هر بیمه پوشش میدهند كه بر اساس نوع بیمه و میزان حق بیمه سطح پوشش متفاوت است. به عنوان مثال اگر هزینه یک عمل جراحی 10 میلیون تومان باشد و سقف بیمه فرد نیز تا 10 میلیون تومان را پوشش دهد و فرانشیز آن 30٪ باشد بیمار باید 3 میلیون تومان را خود بپردازد و 7 میلیون تومان را بیمه پرداخت خواهد كرد.

قرار داد بیمه های مكمل دو نوع میباشد

قرار داد مستقیم با بیمارستان محل فعالیت پزشك معالج : در این موارد بیمار دستور بستری را از پزشک معالج خود دریافت كرده و به سازمان بیمه خود مراجعه میكند و نامه معرفی جهت بستری دریافت میكند در نتیجه آنچه بیمار باید از جیب خود پرداخت نماید فقط میزان فرانشیز میباشد كه در مثال فوق الذكر توضیح داده شد.

قرارداد غیر مستقیم با بیمارستان محل فعالیت پزشک معالج : در این موارد سازمان بیمه گر به بیمار اطمینان میدهد كه هزینه ها را در حد سقف و فرانشیز بعد از عمل و با ارائه مدارک لازم به بیمار پرداخت خواهد كرد لذا ابتدا بیمار كلیه هزینه ها را خود متقبل شده و پرداخت میكند و بعد از عمل با ارائه صورت حساب بیمارستان به بیمه بخشی یا در مورد بیمه های بدون سقف و بدون فرانشیز تمام آنرا دریافت میكند.

عدم قرارداد با بیمارستان محل فعالیت پزشک معالج : در این موارد تمام هزینه ها برعهده بیمار بوده و اصطلاحا درمان بیمار بصورت آزاد خواهد بود.

توضیحات مهم در مورد هزینه ها

به طور کلی دو نوع هزینه برای جراحی مورد نیاز است.

  1. هزینه تجهیزات لوازم مورد نیاز
  2. هزینه بیمارستان

تهیه وسایل تخصصی مصرفی بر عهده بیمار بوده و بیمارانی كه بیمه تكمیلی دارند بعد از عمل میتواند با گرفتن فاكتور رسمی از شركت نمایندگی وسایل تخصصی و ارائه آن به بیمه درصدی از هزینه را دریافت كنند.

برخی از هزینه ها نظیر هزینه استفاده از دستگاه لاپاراسكوپ یا بستری در اتاق های VIPیا خصوصی تحت پوشش بیمه نمی باشد.

در حال حاضر بیمه های پایه و تكمیلی جهت انجام جراحی چاقی لاپاراسكوپی فقط بیماران با BMI بالای ٤۰ را می پذیرند و در صورت مبتلا بودن به دیابت ، بیمه بیماران با BMI بالاتر از 35 را هم می پذیرد.

هزینه هایی كه قبل از عمل توسط مشاوران مركز به اطلاع بیمار رسانده می شود تقریبی بوده و در صورت بستری در اتاقهای VIP و خصوصی ، افزایش طول مدت بستری به هر دلیل و ... هزینه بیمار افزایش میابد.