انواع جراحی های چاقی

انواع جراحی های چاقی

انواع جراحی های چاقی

جراحی های چاقی:

  • اعمال محدود کننده
  • اعمال ترکیبی (محدود کننده + سوء جذبی)
  • اعمال سوء جذبی

اعمال جراحی محدود کننده:

در این روش ها تنها با محدود کردن ورود غذا به بدن باعث کاهش وزن می شوند.

گاستریک بند یا حلقه معده:

در این روش یک حلقه قابل تنظیم از جنس سیلیکون به دور قسمت اول معده اندکی پایین تر از محل اتصال مری به معده تعبیه می شود و یک مخزن جهت تنظیمات بعدی زیر پوست جدار شکم تعبیه می شود که از طریق تزریق آب مقطر استریل از خارج به داخل این مخزن حلقه تنگ تر می شود در نتیجه میزان غذای ورودی محدود می شود.

اسلیو گاسترکتومی یا اسلیو معده:

در این روش که جز روش های محدود کننده است پس از آنکه ورود به شکم با لاپاروسکوپی انجام گرفت حدود 80% حجم معده با دستگاهی که همزمان برش و دوخت را انجام می دهد برداشته شده و از شکم خارج می شود. لذا با برداشتن منطقه ای از معده که هورمون گرسنگی (gereline) را ترشح می کند اشتهای بیمار نرمال شده و با خوردن چند قاشق غذا پری و سیری کامل حاصل می شود و از آنجا که هورمون فوق الذکر ضد انسولین عمل می کند، با برداشته شدن و کاهش شدید ان از چند روز پس از عمل، دیابت شروع به کنترل می کند.

اعمال جراحی ترکیبی بای پس کلاسیک معده:

قبل از هر چیز به جراحی هایی ترکیبی اطلاق می شود که علاوه بر کاهش و محدود کردن ورود غذا بر روی جذب کالری در روده ها نیز موثر بوده لذا از قدرت کاهش وزن بیشتری برخوردار بوده و لاغری سریعتر و درازمدت خواهد بود. در ضمن به دلیل اثر بر هر دو منبع ترشح هورمون های گرسنگی از معده و ضد انسولین از روده تاثیر بیشتری بر سندرم متابولیک و عوارضی نظیر دیابت، کبد چرب، چربی خون، فشار خون و غیره دارند.