تعریف جراحی لاپاراسکوپی

تعریف جراحی لاپاراسکوپی

تعریف جراحی لاپاراسکوپی

لاپاراسكوپی در واقع انجام اعمال جراحی داخل شكم و قفسه صدری بدون نیاز به برش جراحی و به لطف بهره مندی از جدیدترین تكنولوژیهای حال حاضر دنیا می باشد. در این روش از طریق چند سوراخ كوچك (٠/٥-١سانتیمتر) و با استفاده از دوربین مخصوص ورود به شكم یا قفسه سینه انجام شده و عمل جراحی به انجام میرسد.

ازجمله مزایا وبرتریهای این روش در مقایسه با عملهای باز قدیمی عبارتند از

  1. از آسیب غیر ضروری به جدار شكم و قفسه سینه برای ورود و دسترسی به عضو هدف اجتناب میشود.
  2. به دلیل به حداقل رسیدن دستكاری داخل شكم از عوارض شایع و خطرناك جراحی باز مانندچسبندگی روده و انسداد روده ناشی از آن و انواع فتق های جدار شكم جلو گیری میشود و خطرعفونت بعد از عمل جراحی بهرحداقل میرسد.
  3. درد كمتر بعد از عمل
  4. بازگشت سریع به كار و فعالیت روزمره
  5. امكان بررسی تمام حفره شكم بر خلاف عمل باز كه فقط عضو هدف و بافتهای اطراف آن قابل دیدن و بررسی است.
  6. به دلیل عدم وجود برش وسیع جراحی باز از نظر زیبایی بسیار بهتر از عمل میباشد.
  7. طول مدت بستری بسیار كوتاهتر از عمل باز میباشد.

معایب

  1. نیاز به مراكز مجهز و تجهیزات گران قیمت دارد.
  2. نجام لاپاراسكوپی كم خطر و مطمئن نیازمند جراحی است كه آموزش آكادمیك و كلاسیك آنرا در مراكز دانشگاهی معتبر دیده باشد در صورتیكه به دست افراد كم تجربه و آموزش ندیده انجام شود خطرناك بوده وگاها جان بیمار را به خطر میاندازد بنابراین جراحانی كه تجربه و علم لازم را در لاپاراسكوپی ندارند بهتر و مطمئن تر است كه عمل را به روش باز انجام دهند.
  3. اگرچه اعمال لاپاراسكوپی در دید اول گرانتر از اعمال باز به نظر میرسد ولی در واقع با احتساب طول بستری كوتاهتر و بازگشت سریعتر بیمار به كار و فعالیت و عوارض دراز مدت بسیار كمتر در نهایت به صرفه تر از عمل باز میباشد.